Čakry

4. září 2017 v 16:49 | Gabriela Rosse

Čakry


Slovo Čakra pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolo. Znamená také Slunce, které v Hinduismu symbolizuje boha Višnu, přezdívaného také "ten kdo je aktivní". Podle pověstí, jeho moc spočívá - tak jako moc Slunce, které vychází, dosáhne vrcholu a zase sestupuje - v "třech krocích", kterými měří svět. Když chceme porozumět významu čaker, potřebujeme na ně hledět v souvislosti s indickou civilizací a hinduizmem, který je nejstarší náboženství v Indii. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.

Čakry jsou energetická centra na těle, která slouží jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače energie /prány/ různých frekvencí. Kromě toho také energii vyzařují do okolí. Některé staré /indické, tibetské a další/ texty uvádějí, že na lidském těle je až 88 000 čaker, přičemž 7 je hlavních, asi 40 vedlejších a ostatní jsou menšího významu. Čakry většiny lidí mají obvykle průměr cca 10 cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, frekvence jejich vibrací se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější a zářivější. Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. v každé působí určité vibrace energie.
Tradičně se uvádí SEDM HLAVNÍCH ČAKER, /od roku 2012 je jich nově 12/ umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Čakry ve spodní polovině trupu se otáčejí pomaleji než ty v horní části a v hlavě.
Mapa kundalini a čaker
• 1. čakra - kořenová, základní -MULADHARA - mezi konečníkem a genitáliemi
• 2. čakra - sexuální, sakrální - SVADHISTANA - v horní části kříže, na úrovni podbřišku
• 3. čakra - solární, pupeční - MANIPURA - dva prsty nad pupkem
• 4. čakra - srdeční - ANAHATA - uprostřed hrudi
• 5. čakra - krční - VIŠUDDHI - mezi krční jamkou a ohryzkem
• 6. čakra - čelní, třetí oko - prst nad kořenem nosu, ve středu mezi obočím
• 7. čakra - korunní - SAHASRÁRA - temeno hlavy, těsně nad hlavou
Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. Pozoruhodné je, že čakry, které se u muže otáčejí doprava /ve směru hodinových ručiček/, se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První - základní čakra muže se otáčí doprava /ženy doleva/, druhá čakra muže doleva /ženy doprava/, a tak dále. Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang.
Někdy mohou být některé, většina, výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit, u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná.

Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem …

Tyto blokády lze uvolnit a čakry harmonizovat například tím, že čakry vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně - takovéto frekvence vibrací se nacházejí u léčivých kamenů - minerálů, éterických olejů, čistých zářivých barev, tónů, v energii REIKI apod…
Existuje mnoho způsobů, jak zjistit možnou blokaci jednotlivých čaker.

Nejjednodušší, spolehlivé a "snadno" proveditelné jsou asi tyto způsoby: kyvadlo, vycítění rukama a pozorování aury.

Pozorování aury však většinou není možné bez předchozího nácviku a tréninku a zatím ne každý dokáže auru vidět, i když tato dovednost je dána do vínku každému.

Podobné je to i s "osaháváním" čaker rukama, kdy můžeme cítit sílu proudící energie. Pracujeme-li s energií REIKI, je vnímání čaker snadnější.

Nejvhodnější a nejjednodušší je tedy použití kyvadla. Harmonická čakra způsobuje velké kruhy, opisovány ve směru otáčivého pohybu čakry, nad narušenou čakrou kyvadélko opisuje kruhy malé nebo dokonce žádné.

Jakmile přichází do čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry rychleji a blokády postupně mizí. Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, hněv i bolesti, také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze některých chronických nemocí. Ponechte těmto reakcím volný průběh, nezasahujte do nich a nezkoumejte je. Nepotlačujte ani smích ani slzy. Jakmile se však blokády odstraní a čakry zharmonizují, vrátí se nám hluboká radost ze života, uvolnění a jasnost.
Barvy čaker a souvislosti:
čakra
endokrinní žláza
vyživovaná oblast
význam
1. čakra červená
nadledvinkyvše pevné, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, nohy, konečník, ledvinyspojení s fyz.světem,vytrvalost,prosazení se, existence, materiální zábezpečení, fyzická bolest a slast
2. čakra oranžová
gonádyvše tekuté, krev, míza, trávící šťávy, sperma, oblast pánve, rozmnožovací orgány, tenké střevo, ledviny a moč. měchýřsexuální energie, tvořivost
emocionální život a pocity
3. čakra žlutá
slinivkaspodní část zad, žaludek, játra, žlučník, slezina, slinivkasídlo emocí, centrum síly, mezilidské vztahy, sympatie, antipatie,mentální život
4. čakra zelená
brzlíkhorní část zad, srdce, hrudník, dolní č. plic, ruce, krevní oběh, krev, bludný nervspojení tří spodních fyz.a horních duch.center, láska, soucit
5. čakra světle modrá
štítná žlázaprůdušky, plíce, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist.komunikace, vyjadřovací schopnosti, vyšší vůle,spojená s Boží vůlí,přijetí odpovědnosti za své činy
6. čakra tmavě modrá
hypofýzamalý mozek, uši, nos, dutiny, levé oko, čelo, obličej, NSsídlo vyšších duch. sil, intelekt, paměť, vůle , Božská láska
7. čakra fialová
epifýzavelký mozek, lebka, pravé okoobsahuje energie všech ostatních čaker, vyšší mysl, poznání

Hlavní čakry a jejich vazba na příslušné psychické funkce.Obrazek
Mentální centra
7 korunní - Integrace celé osobnosti se životem a spirituálními aspekty lidstva
6A čelo - Schopnost vizualizovat a porozumět mentálním pojmům
6B mentální výkonné - Schopnost praktického využití myšlenek
Centra vůle
5B spodní část krku - Vědomí sebe ve společnosti a v profesi
4B mezi lopatkami - Vůle ega, vůle směrem k vnějšímu světu
3B bránice - Léčení, péče o zdraví
2B sakrální - Množství sexuální energie
1 kostrč - Množství fyzické energie, vůle žít
Pocitová centra
5A hrdlo
- Péče o druhé a přizpůsobování se
4A srdce - Pocity lásky k ostatním lidským bytostem, otevření se životu
3A solar plexus - Radostnost a přátelskost, spirituální moudrost, vědomí univerzality života. Kdo jsme uvnitř vesmíru.
2A kubické - Schopnost lásky k opačnému pohlaví, dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti.

Význam barev

Každá barva má vliv na naši psychiku, má svou jedinečnou vibraci, která promítá do našeho podvědomí emoce a nálady, jaké vyzařuje. Pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet energii, vylepšovat soustředění, zlepšit komunikaci a podvědomě vyjádřit své pocity.
Červená - barva první kořenové čakry. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Podporuje imunitní systém.
Lidé s oblíbenou červenou barvou rádi šíří po okolí svoji srdečnost, upřímnost a touhu po spravedlnosti, ale můžou se také nechat unést k tvrdohlavému prosazování svých omezených názorů až k agresivitě. Ve feng shui je barvou slávy a hojnosti.
Oranžová - barva druhé čakry. Dodává životní radost a sílu, pohlcuje negativní energie. Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše, léčí pocity nedůvěry a sebeúcty. Pomůže překonávat depresi a těžké životní okamžiky. Je to barva moudrosti.
Doplňuje sílu a chuť do života, podporuje kreativitu a tvůrčí schopnosti, posilňuje vitalitu, má vliv na sexualitu, vyvolává radost, optimismus, přidává dávku cílevědomosti.
Žlutá - barva třetí čakry slunečního pleteně /solar/. Je veselá, živá, pronikavá a projasňující. Učí nás zdravému sebeprosazení, asertivitě, umět vyjádřit svůj vlastní názor a nemít výčitky svědomí. Léčí orgány trávicího traktu. Podporuje intuici a tvořivost.
Uklidňuje naše city, emoce, dodává nám chuť do života, posiluje fyzickou sílu. Má příznivý vliv na výsledek naší snahy. V severní Evropě je barvou zrady a nevěry nebo zbabělosti , v buddhismu je symbolem odříkání a pokory.
Zelená - barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Podporuje vnímání krásy, má vliv na city, zlepšuje lidské vztahy, má vliv na plodnost. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní. Učí nás umět se odevzdat.
Je znakem přírody, pro Kelty byla barvou ostrova blahoslavených, kam putovaly po smrti duše. Je barvou prosperity.
Modrá - barva páté komunikační čakry. Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech. Je výborné ji používat při problémech v komunikaci a sdělování. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici, propojuje srdce a rozum. Uklidňuje, uvolňuje a čistí
Světle modrá - přispívá ke vzájemné komunikaci, napomáhá k lepšímu vyjadřování, tvořivosti a pravdivosti.
Tmavě modrá - ovlivňuje naší psychiku, podporuje logické myšlení, působí na intuici.
Tyrkysová - spojuje blahodárné účinky modré a zelené a tím nás očišťuje a zároveň posiluje. Má uklidňující účinky na tělo i duši. Podporuje naše sebevědomí, fantazii a intuici.
Indigo - barva šesté čakry - třetí oko. Napomáhá ke klidu a harmonii, vyrovnanosti, mírumilovnosti a víře. Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání.
Barva rozumu a míru, symbolizuje nekonečnost a prázdnotu, pro staré Řeky a Římany byla barvou Venuše a lásky,znamená okultní ochranu.
Fialová - barva sedmé korunní čakry. Mystická, éterická barva, která je symbolem spirituality, duchovna, jasnozřivosti, ale i srdečnosti. Přináší inspiraci, pokoru, idealismus a napomáhá meditacím, hypnóze. Zklidňuje hyperaktivní děti. Značí soulad s vyššími sférami, nadsmyslové vnímání. Podporuje intuici, kreativitu. Fialová a červená zvyšují psychickou agresivitu. Ve feng shui je barvou úspěchu a bohatství.
Růžová - Symbol něhy, jemnosti, laskavého přístupu, romantické a čisté lásky. Zároveň evokuje naivitu a také nezralost, infantilnost. Je označována jako barva srdce a obsahuje jemnější kvality červené. Napomáhá uzdravování vztahů a konfliktů, zahaluje do aury harmonie, krásy a lásky.
Hnědá - zemitá barva, dodává klidnou, stálou energii a stabilitu. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Je barvou zdravého rozumu, trpělivosti a spolehlivosti, schopnosti stát nohama pevně na zemi. Připoutává nás k realitě, vliv na rozhodování. Značí moudro přírody, symbolizuje pokušení.
Černá - barva ochranná, ale jen do určité míry. Pohlcuje energii, symbolizuje tajemno, mystiku a smutek. Její přílišné použití uzavírá čakry, odebírá energii z těla, kterou se pak snažíme získat někde jinde, vede ke stavům sklíčenosti. V kombinaci s bílou tvoří celek složený z protikladů /jin a jang/. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření.
U hinduistů je symbolem času, pro staré Egypťany značí znovuzrození, ve Španělsku je barvou svátečních příležitostí, v západní civilizaci barvou smutku.
Bílá - Je barvou čistoty, jasnosti a nevinnosti, perfekcionismu, také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, napomáhá přemýšlení. Očisťuje celou energetickou soustavu, neboť vzniká smícháním všech barev spektra. Umocňuje působení barvy, s níž je používána, zvětšuje prostor.
V západní kultuře je barvou nevinnosti a přirozenosti, v orientu symbolizuje smutek, pro Tibeťany je barvou hory Meru, která je středem světa a symbolizuje poznání, pochopení a vědění, znázorňuje konec a začátek něčeho nového, má zahánět zlé duchy.
Stříbrná - symbolizuje hojnost, romantiku, naději ale také smutek. Tato barva je často oblíbená ve směsi s jinými barvami. Avšak lidé, kteří si oblíbili stříbrnou, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a stávají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku. Stříbrná rovněž pomáhá odhalit a uplatnit tvůrčí představivost a vrozenou intuici.

Přehled vlastností čaker - zdroj: internet
VlastnostKořenováSakrálníSolárníSrdečníKrčníČelníTemenní
Sanskritský názevMúladhára-čakraSvádhišthána-čakraManipúra-čakraAnáhata-čakraVišuddhi-čakraÁdžňá-čakraSahasrára-čakra
Umístěnína nejnižším konci páteře, pod kostrčíasi 3 cm nad dolním koncem páteře mezi řitní a křížovou kostína páteři ve výši pupkuv těle uprostřed hrudiv oblasti hrtanuna horním konci páteře s vyzařováním do středu čela mezi obočímvrcholek lebky
Barvačervená - vitalitaoranžová - aktivita, energie, radost, naděježlutá, oranžová - oheň, energienebesky modrá - čistota, volnost, šíře, nekonečnost, oranžová a zelená - vyzařování ohně z manipúra-čakrymodrofialová - šíře, nekonečnostbílá jako mléko - jas, čistotaprůzračná jako diamant - čisté božské vědomí
Tattvaprthivi /země/ - matka, síla, výživa, jistota, ochranaapás /voda/ - měkká, poddajnátédžas /oheň/ - spalování potravy, oheň trávení, pročišťováníváju /vzduch/ - pohyb, energie, dotek, citakáša - prostoranapuda-tattva - guru-tattvaádi-tattva - átmá
MantraLAMVAMRAMJAMHAMÓMAUM
Lotosčtyři okvětní plátky, čtyři světové stranyšest okvětních plátků - symbolizují šest překážek na cestě rozvoje: hněv, nenávist, chamtivost, závist, krutost, lenostdeset okvětních plátků - symbol deseti prándvanáct okvětních plátků - dvanáct vlastností srdce: radost, mír, dobro, trpělivost, harmonie, průzračnost, soucit, čistota, porozumění, schopnost odpouštět, blaženostšestnáct okvětních plátků - šestnáct samohlásek sanskrkudva okvětní plátky - symbol Šivy a Šaktitisíc okvětních plátků --symbol nekonečna
Zvířeslon se sedmi choboty - moudrost, bohatství, sapta Dhátu /sedm nerostů/krokodýl - lenost, netečnostberan - síla, aktivitaantilopa - bdělost, hbitost, senzibilitabílý slon - čistá moudrostv nejvyšších čakrách, počínaje ádžňá - čakrou, se nevyskytují žádné zvířecí symboly
BožstvoPašupati-Mahádéva -"Pán zvířat" /jedna z podob Šivy/Brahmá - stvořitel, Sarasvatí - moudrost, rozum, schopnost rozlišovat /vivéka/Višnu - lidské vědomí, evoluce, oheň, Lakšmí -blahobyt a štěstí /v protikladu k šalebné máje/Šiva a Šakti - vědomí a přírodaBrahmá -Stvořitel, vědomíŠiva - vědomí, Já, Šakti - příroda, Božská MatkaÁdi-Šiva -Nejvyšší vědomí, Nejvyšší Já
Symbolyšedý šivalingam - nevědomí, had - kundalini-šakti, energie, trojúhelník postavený na špici - tvoření, probuzenípůlměsíc: cit, příliv a odliv, ženský cyklustrojúhelník, postavený na špičce - probuzení, rozvojnov - proměnlivost, cesta k dokonalostiměsíc - mysl, pocity, spojení s bindu - čakroukouřově zbarvený šivalingam - ne zcela pročištěné vědomíbílý šivalingam - čisté vědomí
Vlastnosti a aspektyhranice mezi zvířecím a lidským vědomím, nevědomí, sídlo karem z minulých životů, osudprvní lidský rozvojový stupeň, podvědomí, hiranaja-garbha - "zlaté lůno", prárabdha-karma - vliv minulých činů na osudlidské vědomí, setkání prány a apány, distribuce potravy v těle, sídlo slovasídlo živoucího světla /džívana-džjóti/, láska, porozumění, soucit, schopnost odpouštět, samádhi boží lásky, schopnost naplňovat svá přání, síla slova, spontánní opakování mantry, sídlo citu a emocí, básnické nadání, umělecký talentneutralizace jedu, očista, mluvní projevsídlo gurua, vnitřního Mistra, místo, kde se setkává idá, pingalá a sušumnná, konec karemosvobození /mókša/
pozitivníkreativita, probuzení skrytých sil,iččhá-šakti - síla vůle, krijá-šakti - tvůrčí sílajas, pohoda, sebevědomíprobuzení božské láskyčistota, jas, překonání problémů a zábran, slovní a hudební umělecká schopnost, kreativita
negativnínevědomí, nevědomostsobectví, vášeň, pýcha, závist, pochybnosti, lenost atd.blokování energie, spalování nektaru z bindu-čaktyproměnlivé city, stagnace ve vývojikomplexy, strach, nervozita
Pránaapána - vyměšovánítaké apánasamána - distribuce živin v těleprána - dechudána - pomáhá přijímat pevnou i tekutou stravu
Sférabhúrlóka - fyzická sférabhuvarlóka - astrální rovinasvárlóka - nebeská rovinamarharlóka - rovnováhasžanarlóka - lidská úroveňtaparlóka - rovina čistotysatjalóka - rovina pravdy
PlanetaMarsMerkurSlunceVenušeJupiterSaturnhvězda Slunce
Principego, pýcha/princip Rudryvědomí/princip Nárájany, paměťrozhodování, princip Brahmásankalpa-vikalpa /proměnlivost ve smýšlení/, měsíc - proměnlivostprincip Brahmy, tvorbyschopnost rozlišovánísamádhi - jednota poznávajícího, procesu poznání a poznaného
Drahokamonyxberylrubínsafírkřišťálopáldiamant
Kovolovozinekželezoměďrtuťstříbrozlato
Chemický prvekvápníksodíksíradraslíkkřemíkchlórflór
Znakvášeňhněvsmutekoslnění (příčina připoutanosti/strachvědění, poznání
Pocitalasja - lenostklánti - únavahladžízeňspánek, sennejvyšší čistá blaženostnejvyšší blaženost
Smyslový orgánnos, orgán čichu/princip Ašvinijazyk/princip Varuny, čidlo chutioči, princip Slunce - Súrja, vidění, vizualizacekůže/princip Váju, hmatuši/ústrojí rovnováhy, sluch"třetí oko" - moudrost, intuice
Znamenívyměšováníchuťová esenceforma, podobadotekzvukrozjímání, přemítání
Chuťtrpká, hořkáslanáostrátrpkákyselásladká
Projevstažení, smrštěnípohybspalování, hořenírozpínánípročištění, rozpouštěníprázdnota
Část tělakostimasonohy/princip Upéndry /chůze, pohyb/ruce/princip Indry, dávat a přijímatvlasy, chlupy
Orgánkonečník/princip zmarupohlavní orgány/princip Pradžápatiho, plození, rozmnožovánínervykůžeústa/princip Agni, řečintelekt

Sekretmočhormonykrevpotslina
Žlázazárodečná žlázanadledvinypankreas /slinivka břišní/thymus - podvěsek mozkovýštítná žlázahypofýzaepifýza
Plexussakrálníhypogastricus /nervová síť v podbřišku/solárníplexus kardialis
karotis
medulla oblongata /prodloužená mícha/mozek
Jiná označeníkořenná čakra, múla-kamala, múla-prakrtipánevní centrumnábhi-kamala, pupeční centrum, centrum ohněhrfaja-kamala, čintámaníhrdelní centrum, kantha-kamalacentrum uprostřed obočí, guru-čakra, "třetí oko", trikutí tata, bhrúkutí tata, trivéní tata, trinétra, sangamabrahmarandhra, lotos v tisíci okvětními plátky, zřídlo světla
Význam názvumúla=kořen, původ, zdroj, ádhára=základsvá=já, adhišthána=sídlomani=perla, drahokam, púra=místo, město, sídlo, tvrzanáhata náda=nekonečný, neohraničený zvuk, nezrozený a nezanikajícíviš=nečistota, jed, šuddhi=očista, pročišťováníádžňá=rozkaz, příkaz, vědění, moudrostsahasra=tisíc, nekonečný počet


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama